Strona Główna                 Aktualności                 Spółdzielnia                 Przepisy prawne                 Biuletyn MSM Budowlanka                 Walne Zgromadzenie 2018                 Kontakt                 Mapa serwisu                 Pliki do pobrania

Strona Główna

25.01.2019.


Szanowni Państwo, w ostatnim czasie Zarząd Spółdzielni powziął informację, że jeden z Członków naszej Spółdzielni podpisał umowę rezerwacyjną na sprzedaż swojego mieszkania za cenę około 2200 zł/m2, która jest o około 40% niższa od rynkowej wartości mieszkania. Jak się później okazało ulotkę firmy, z którą podpisał umowę, znalazł w skrzynce na listy, a przedstawiciel tej firmy wykorzystał jego niewiedzę co do aktualnych cen nieruchomości w Oświęcimiu. 

Pragniemy poinformować, że część firm i osób prywatnych oferujących odkup lokalu mieszkalnego próbuje wykorzystać nieświadomość właścicieli mieszkań proponując ceny znacznie poniżej rynkowej wartości mieszkania. Zarząd Spółdzielni doradza daleko idącą ostrożność przy podpisywaniu wszelkiego rodzaju umów rezerwacyjnych, czy przedwstępnych umów sprzedaży lokalu mieszkalnego. Zalecamy przed podpisaniem takiej umowy skonsultowanie jej zapisów oraz zaproponowanej ceny z notariuszem lub profesjonalną agencją nieruchomości. Dobrym sposobem na ustalenie orientacyjnej ceny sprzedaży jest też przejrzenie ogłoszeń sprzedaży innych mieszkań w Oświęcimiu na portalach internetowych.

Równocześnie przypominamy, że jeśli chcemy odstąpić od podpisanej wcześniej umowy przedwstępnej to najczęściej będziemy zobowiązaniu do zwrotu dwukrotności otrzymanego zadatku, a w przypadku transakcji dotyczących nieruchomości są to dziesiątki tysięcy złotych.

 


 Szanowni Państwo, pragniemy poinformować, że Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowił przyjąć Statut w nowym brzmieniu i wpisać w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestrze Przedsiębiorców. Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z treścią nowego Statutu Spółdzielni zamieszczonego w zakładce
„Przepisy prawne” Statut Spółdzielni”.                                                      

 
 

 

 

„W związku z pojawiającymi się zapytaniami o szczegółowe wyniki wyborów do Rady Nadzorczej MSM „Budowlanka” kadencji 2018-2021 poniżej zamieszczamy odpowiednie zestawienie.”


Wyniki wyborów do Rady Nadzorczej MSM "Budowlanka" kadencji 2018-2021
  Imię i nazwisko kandydata I Część WZ Zator II Część WZ Osiedle Południe III Część WZ Osiedle Północ IV Część WZ OsiedleBłonie V Część WZ Osiedle Centrum VI Część WZ Osiedle Zasole I VII Część WZ Osiedle Zasole II VIII Część WZ Chełmek IX Część WZ Osiedle Stare Stawy i Fika Razem
Zator                      
  Stefan Babiński 1 10 14 21 13 13 31 10 31 144
  Tadeusz Mitera 4 2 5 2 2 2 7 1 1 26
Osiedle Południe
  Danuta Dadak 3 12 16 21 9 9 24 8 19 121
Osiedle Północ
  Ireneusz Góralczyk 1 1 8 2 9 9 13 3 20 66
  Magdalena Płonka 1 0 6 0 1 1 5 2 4 20
  Kazimierz Szczotka 1 10 5 19 10 5 15 9 24 98
  Zbigniew Wrona 1 1 5 2 4 0 3 1 4 21
Osiedle Błonie
  Jerzy    Jasica 4 11 18 23 10 13 32 7 26 144
  Maria Szostak 4 11 18 20 16 8 28 6 21 132
Osiedle Centrum
  Włodzimierz Góra 3 9 8 21 16 12 21 14 27 131
  Stanisław Kwarciak 0 0 5 1 2 0 9 1 15 33
  Ryszard Pietroń 0 2 10 1 7 2 9 1 6 38
Osiedle Zasole I
  Krystian Grabowski 2 0 8 3 14 3 20 5 13 68
  Jadwiga Wandor 2 10 10 20 9 12 17 9 18 107
Osiedle Zasole II
  Michał Chrzan 2 0 20 5 10 9 25 5 34 110
  Teresa Knapik 1 1 2 3 6 3 5 4 8 33
  Grażyna Piechowicz-Knaś 3 9 13 16 9 9 27 8 28 122
  Elżbieta Szczygieł 1 9 7 17 13 8 20 6 27 108
  Mieczysław Wójtowicz 1 2 4 3 3 0 5 5 4 27
Chełmek
  Janina   Łaski 4 11 15 21 13 11 27 20 21 143
Osiedle Stare Stawy i Fika
  Ryszard Firczyk 1 0 3 0 3 4 6 2 5 24
  Bożena Godawa 1 0 12 3 13 3 16 8 40 96
  Marian Olejarz 1 1 8 3 3 2 7 1 5 31
  Urszula Wróblewska 1 10 1 16 7 6 13 7 25 86

  
   
Interhead.pl