Strona Główna                 Aktualności                 Spółdzielnia                 Przepisy prawne                 Biuletyn MSM Budowlanka                 Kontakt                 Mapa serwisu

Strona GłównaJako administrator strony budowlankaoswiecim.pl z przykrością zawiadamiamy iż z przyczyn technicznych nie udało się w odpowiednim terminie umieścić na stronie www zawiadomienia o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz pozostałych plików związanych z tym wydarzeniem. Za powstałe usterki przepraszamy są one niezależne od MSM „Budowlanka”.
    Interhead.pl

Załącznik nr 1 do Uchwały R.N. nr 23/2016 z dnia 02.06.2016r.

                                                                                                                        Oświęcim 02.06.2016r.

OS/0122/  2 / 2016/NWZ

                                          Z A W I A D O M I E N I E

           Zarząd Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlanka” w Oświęcimiu informuje, że działając na podstawie § 23 ust. 3 pkt. 2 Statutu Spółdzielni oraz art. 39 § 2 pkt. 2 i § 5 ustawy Prawo Spółdzielcze organizuje w okresie od 01 do 14 lipca 2016r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni w 9-ciu częściach, odbywających się zgodnie z załączonym  harmonogramem.

 

Część

NWZ nr:

Zakres terytorialny członków objętych  daną częścią Walnego Zgromadzenia

Miejsce zebrania

Termin Zebrania

I

Osiedle Południe: ul. Matejki, Tysiąclecia , Czarnieckiego, Budowlanych i Olszewskiego

 – wszystkie bloki Spółdzielni

Oświęcim           ul. Bałandy 1

01.07.2016r.

godz. 16³°

piątek

II

Osiedle Błonie: ul. Nideckiego, Bałandy -

 – wszystkie bloki Spółdzielni plus członkowie oczekujący

Oświęcim             ul. Bałandy 1

04.07.2016r.

godz. 16³°

poniedziałek

III

Osiedle Północ: ul. Chrobrego, Szpitalna, Staffa, Dąbrowskiego i Kasprowicza

 – wszystkie bloki Spółdzielni

Oświęcim           ul. Bałandy 1

05.07.2016r.

godz. 16³°

wtorek

IV

Osiedle Zator: ul. Wojska Polskiego - 

 – wszystkie bloki Spółdzielni

Zator,

Remiza OSP w Zatorze, ul. Chrzanowska 5

06.07.2016r.

godz. 16³°

środa

V

Osiedle Chełmek: ul. Wojska Polskiego, Piłsudskiego i Powstańców Śląskich -

– wszystkie bloki Spółdzielni

Chełmek,

ul. Wojska Polskiego 4a, sala zebrań

07.07.2016r.

godz. 16³°

czwartek

VI

Osiedle Centrum: ul. 3 Maja i Nojego -

– wszystkie bloki Spółdzielni

Oświęcim

ul. Bałandy 1

08.07.2016r.

godz. 16³°

piątek

VII

Osiedle Zasole II: ul. Orłowskiego, Szarych Szeregów i Polna  -

– wszystkie bloki Spółdzielni

Oświęcim

ul. Bałandy 1

11.07.2016r.

godz. 16³°

poniedziałek

VIII

Osiedle Zasole I: ul. Powstańców Warszawy, Więźniów Oświęcimia, Garbarska, Osiedlowa i Obozowa –

– wszystkie bloki Spółdzielni

Oświęcim

ul. Bałandy 1

12.07.2016r.

godz. 16³°

wtorek

IX

Osiedle Fika i Stare Stawy: ul. Fika, Sadowa,

11 Listopada i Nad Młynówką, Zagrodowa 

 – wszystkie bloki Spółdzielni

Oświęcim           ul. Bałandy 1

14.07.2016r.

godz. 16³°

czwartek

 

 

                                                                                                            Za   Zarząd:

 

 Pliki do pobrania:

Zestawienie zbiorcze głosowań na wszystkich częściach NWZCz 1-14 ipiec 2016.pdf (Rozmiar: 987796 bajtów)
Zawiadomienie harmonogram - terminy 9-części NWZCz.pdf (Rozmiar: 398046 bajtów)
Zmiana projektu uchwały nr 11 - zmiana statutu par. 43 pkt.17 wg wniosku z 27.06.2016r..pdf (Rozmiar: 135783 bajtów)
pismo członka Spółdzielni z 27.06.2016r. o poprawkę uchwały zmi.pdf (Rozmiar: 387956 bajtów)
Zmiana projektu uchwały nr 11 - zmiana statutu par. 43 (Rozmiar: 309051 bajtów)
pismo członka Spółdzielni z 22.06.2016r. o poprawkę uchwały zmiany par. 43 Sta (Rozmiar: 101398 bajtów)
Odpowiedź na wniosek Członków z 14.06.16r..pdf (Rozmiar: 188641 bajtów)
Zmiana projektu uchwały nr 5 - zmiana statutu par. 21ust. 1.pdf (Rozmiar: 167255 bajtów)
Zawiadomienie o NWZCz - porządek obrad.pdf (Rozmiar: 134793 bajtów)
Zawiadomienie o NWZCz - porządek obrad.doc (Rozmiar: 183808 bajtów)
Zawiadomienie harmonogram - terminy 9-części NWZCz.pdf (Rozmiar: 398046 bajtów)
uchwała nr 23 - zobowiązanie R.N. i Zarządu zmiany struktury org..pdf (Rozmiar: 127813 bajtów)
Zawiadomienie harmonogram - terminy 9-części NWZCz.doc (Rozmiar: 153088 bajtów)
(Rozmiar: 127813 bajtów)
uchwała nr 24 - uchwała kierunków gosp. dzierż. gruntów.pdf (Rozmiar: 126052 bajtów)
(Rozmiar: 127813 bajtów)
uchwała nr 22 - zobowiązanie R.N. do obniżenia wynagr. Zarządu.pdf (Rozmiar: 124679 bajtów)
uchwała nr 21 - zobowiązanie R.N. i Zarządu zmiany regul. wynagradzania prac..pdf (Rozmiar: 125110 bajtów)
uchwała nr 20 - absolutorium Zarządu.pdf (Rozmiar: 125367 bajtów)
uchwała nr 19 - zatw. spraw. finansowego 2015r.pdf (Rozmiar: 125653 bajtów)
uchwała nr 18 - zatw. sprawdz. R.N..pdf (Rozmiar: 124674 bajtów)
uchwała nr 17 - odwołania członków R.N..pdf (Rozmiar: 130565 bajtów)
uchwała nr 16 - uchylenia reg. R.N. powoływania i odwołania Zarządu.pdf (Rozmiar: 125206 bajtów)
uchwała nr 15 - uchylenia reg. R.N..pdf (Rozmiar: 116995 bajtów)
uchwała nr 14 - zmiana statutu par. 110.pdf (Rozmiar: 135904 bajtów)
uchwała nr 13 - zmiana statutu par. 45.pdf (Rozmiar: 133849 bajtów)
uchwała nr 12 - zmiana statutu par. 44ust. 2pkt.16.pdf (Rozmiar: 122712 bajtów)
uchwała nr 11 - zmiana statutu par. 43.pdf (Rozmiar: 150472 bajtów)
uchwała nr 10 - zmiana statutu par. 41.pdf (Rozmiar: 137401 bajtów)
uchwała nr 9 - zmiana statutu par. 40ust.1.pdf (Rozmiar: 123858 bajtów)
uchwała nr 8 - zmiana statutu par. 39ust. 1 i 4.pdf (Rozmiar: 126531 bajtów)
uchwała nr 7 - zmiana statutu par. 38.pdf (Rozmiar: 129248 bajtów)
uchwała nr 6 - zmiana statutu par. 25ust. 4.pdf (Rozmiar: 170371 bajtów)
uchwała nr 5 - zmiana statutu par. 21ust. 1.pdf (Rozmiar: 166393 bajtów)
uchwała nr 4 - zmiana statutu par. 20pkt. 14.pdf (Rozmiar: 169986 bajtów)
uchwała nr 3 - zmiana statutu par. 19ust. 2.pdf (Rozmiar: 165475 bajtów)
uchwała nr 2 - zmiana statutu par. 17ust.1.pdf (Rozmiar: 165787 bajtów)
uchwała nr 1 - zmiana statutu par. 7.pdf (Rozmiar: 176357 bajtów)
Statut ze zmianami od członków BG z 20.05.2016r..pdf (Rozmiar: 4670167 bajtów)
Pismo z 12.05.2016r BG (Rozmiar: 463876 bajtów)
(Rozmiar: 463876 bajtów)
List polustracyjny ZRSM RP z lustracji MSM Budowlanka za lata 2012-2014r.pdf (Rozmiar: 6887173 bajtów)
(Rozmiar: 6887173 bajtów)
Rachunek zysków i strat (Rozmiar: 1955885 bajtów)
Bilans cz.2 (Rozmiar: 1554749 bajtów)
Bilans z dnia 31.12.2015 r. (Rozmiar: 1834816 bajtów)
List polustracyjny ZRSM RP z lustracji MSM Budowlanka za lata 2012-2014, cz.8 (Rozmiar: 763367 bajtów)
List polustracyjny ZRSM RP z lustracji MSM Budowlanka za lata 2012-2014, cz.7 (Rozmiar: 1614177 bajtów)
List polustracyjny ZRSM RP z lustracji MSM Budowlanka za lata 2012-2014, cz.6 (Rozmiar: 1854797 bajtów)
List polustracyjny ZRSM RP z lustracji MSM Budowlanka za lata 2012-2014, cz.5 (Rozmiar: 1648402 bajtów)
List polustracyjny ZRSM RP z lustracji MSM Budowlanka za lata 2012-2014, cz.4 (Rozmiar: 1762824 bajtów)
List polustracyjny ZRSM RP z lustracji MSM Budowlanka za lata 2012-2014, cz.3 (Rozmiar: 1750765 bajtów)
List polustracyjny ZRSM RP z lustracji MSM Budowlanka za lata 2012-2014, cz.2 (Rozmiar: 1438585 bajtów)
List polustracyjny ZRSM RP z lustracji MSM Budowlanka za lata 2012-2014, cz1 (Rozmiar: 1214255 bajtów)
Zestawienie zmian w kapitale własnym, cz2. (Rozmiar: 1634924 bajtów)
Zestawienie zmian w kapitale własnym, cz1. (Rozmiar: 1530888 bajtów)
Rachunek przepływów pieniężnych (Rozmiar: 2092796 bajtów)
Zał. nr 8 do spr. finans. Sp-lni (Rozmiar: 893114 bajtów)
Zał. nr 7, cz. 2.do spr. finans. Sp-lni (Rozmiar: 647631 bajtów)
Zał. nr 7 do spr. finans. Sp-lni (Rozmiar: 1827462 bajtów)
Zał. nr 6, cz.3 do spr. finans. Sp-lni (Rozmiar: 660585 bajtów)
Zał. nr 6, cz2. do spr. finans. Sp-lni (Rozmiar: 2366594 bajtów)
Zał. nr 6, cz1. do spr. finans. Sp-lni (Rozmiar: 2390538 bajtów)
Zał. nr 5, cz2. do spr. finans. Sp-lni (Rozmiar: 1327741 bajtów)
Zał. nr 4, cz.4, do spr. finans. Sp-lni (Rozmiar: 976607 bajtów)
Zał. nr 5 do spr. finans. Sp-lni (Rozmiar: 1327741 bajtów)
Zał. nr 4, cz3 do spr. finans. Sp-lni (Rozmiar: 1540173 bajtów)
Zał. nr 4 cz.2 do spr. finans. Sp-lni (Rozmiar: 1420813 bajtów)
Zał. nr 4 cz1., do spr. finans. Sp-lni (Rozmiar: 1578971 bajtów)
Grupy podziału u Członkóww 2016 (za WZ za 2015r.) na częsci WZ (Rozmiar: 85504 bajtów)
Inf. dodatkowa za 2015 w 2016r Microsoft Word (Rozmiar: 136704 bajtów)
Omówienie lustracji Sp-lni za 2012-2014r. (Rozmiar: 28053 bajtów)
OPINIA 2015 MSM Budowlanka (Rozmiar: 44544 bajtów)
Podział pozytków za 2015r' (Rozmiar: 41029 bajtów)
Pożytki z nieruchomosci Spłdzielni za 2015 rok (Rozmiar: 228352 bajtów)
protokol główny z lustacji MSM Budowlanka za lata2012-2014 (Rozmiar: 1284944 bajtów)
Regulamin Rady Nadzorczej 2012 (Rozmiar: 128253 bajtów)
Regulamin Rady Nadzorczej 2012 (Rozmiar: 128253 bajtów)
Regulamin Rady Nadzorczej 2012 (Rozmiar: 70656 bajtów)
Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2015r. (Rozmiar: 41512 bajtów)
Uchw. Wz 2015 za 2014 zestawienie (Rozmiar: 196096 bajtów)
Uchw. Wz 2016 za 2015 zestawienie (Rozmiar: 147456 bajtów)
Uchwała WZ ws zbycia gruntów (Rozmiar: 49833 bajtów)
Uchwały WZ w 2016r. WZ za ( 2015r) (Rozmiar: 119808 bajtów)
Wniosek Rady Nadzorczej do WZ w 2016r. ( za 20145.) Microsoft Word (Rozmiar: 31744 bajtów)
Wprowadzenie do spr.finans za 2015 w 2016r. (Rozmiar: 69120 bajtów)
Zał do spr. finans. Sprawozdania z działaln Sp-lni za 2014 rok Word (Rozmiar: 1021952 bajtów)
Zmiany statutu w 2016r. MSM Budowlanka05.04.16 (Rozmiar: 24353 bajtów)
zestawienie zbiorcze głosowań na członków Rady Nadzorczej kadencji 2015 -2018 r. na wszystkich częsciach WZ w 2015r.( WZ za 2014r.).doc (Rozmiar: 307200 bajtów)


 
   
Interhead.pl