Strona Główna                 Aktualności                 Spółdzielnia                 Przepisy prawne                 Biuletyn MSM Budowlanka                 Walne Zgromadzenie 2019 r.                 Kontakt                 Mapa serwisu                 Pliki do pobrania                 Polityka prywatności MSM                 e-kartoteka

Strona Główna 

Szanowni Państwo

Z przyjemnością pragniemy poinformować, że Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Budowlanka” we współpracy z firmą M.Informatyka sp. z o.o. sp.k. z dniem 1 czerwca 2019 roku uruchomiła dla Państwa dostęp do serwisu e-kartoteka. Serwis ten jest dostępny pod adresem www.e-kartoteka.pl Link do serwisu umieściliśmy również w zakładce „e-kartoteka” w menu strony. W celu korzystania z serwisu należy wykorzystać login i hasło podane w piśmie, które otrzymacie Państwo wraz z najbliższym rozliczeniem wody. Serwis jest czynny 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu, co pozwoli Państwu na uzyskanie informacji dotyczących rozliczeń ze Spółdzielnią w dogodnej dla Państwa porze, a nie tylko w godzinach pracy Spółdzielni.

W zakładce konfiguracja mają Państwo możliwość zmiany danych logowania, zarówno loginu jaki i hasła. W imieniu Zarządu MSM „Budowlanka” zalecamy, aby ze względów bezpieczeństwa przy pierwszym logowaniu zmienić hasło. Zalecamy również, aby hasło składało się co najmniej z 8 znaków zawierających duże i małe litery oraz cyfry i znaki specjalne.

W serwisie tym mają Państwo możliwość sprawdzenia wysokości opłat naliczonych z tytułu eksploatacji i utrzymania budynków oraz Państwa wpłat zaksięgowanych na koncie Spółdzielni. Informujemy również, że saldo rozrachunków prezentowane w serwisie nie uwzględnia odsetek i kosztów sądowych. W zakładce „Wykaz opłat miesięcznych” znajdą Państwo indywidualny nr rachunku bankowego do dokonywania wpłat oraz szczegółową informację co składa się na wysokość wspomnianych wyżej opłat.

W związku z powyższymi zmianami zwracamy się do Państwa z prośbą o rozważenie rezygnacji z papierowych książeczek opłat, co pozwoli nam lepiej dbać o środowisko i jednocześnie obniży koszty funkcjonowania Spółdzielni. Druk oświadczenia o rezygnacji z książeczki papierowej znajduje się w książeczce oraz można go pobrać w siedzibach administracji i na naszej stronie internetowej. Prosimy o jego wypełnienie i dostarczenie do administracji lub wysłanie skanu lub zdjęcia na adres rezygnacja@msmb.com.pl

Wyrażając nadzieję, że dostęp do serwisu pozwoli Państwu na wygodniejsze uzyskiwanie informacji w sprawie rozliczeń oraz zaoszczędzi Państwa cenny czas, serdecznie zachęcamy do aktywnego korzystania z e-kartoteka.pl

 

Z poważaniem Zarząd MSM „Budowlanka” w OświęcimiuNiniejszym informujemy, że z dniem 1 czerwca 2019 roku kasa Spółdzielni zostanie zlikwidowana. Żeby zapewnić mieszkańcom naszych zasobów możliwość dokonywania wpłat, Zarząd Spółdzielni podjął decyzję o wynajęciu pomieszczenia kasy firmie FHU AN-KAT Andrzej Pałka, która obecnie prowadzi agencję bankową przy ul. Nideckiego 32 (obok przystanku MZK). Prowizja pobierana przez agencję od wpłat z tytułu kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości (czynszów) będzie wynosić 1,50 zł od jednej wpłaty.NABÓR OFERT NA ROBOTY BUDOWLANO - REMONTOWESzanowni Państwo, w zakładce Aktualności - Przetargi zamieszczamy ogłoszenie dotyczące przyjmowania ofert wykonawców do obsługi Spółdzielni, w zakresie robót budowlano – remontowych w okresie następnych 12 miesięcy, których wartość jednostkowa nie przekracza 10 000 € netto. Zapraszamy do składania ofert.


Szanowni Mieszkańcy,
w związku z planowanymi pracami inwestycyjnymi Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w zakresie przyłączenia nieruchomości wchodzących w skład zasobów naszej Spółdzielni do ciepła systemowego, poniżej zamieszczamy plik PDF z pismem skierowanym do Zarządu MSM „Budowlanka” w tej sprawie. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej.pdf25.01.2019.


Szanowni Państwo, w ostatnim czasie Zarząd Spółdzielni powziął informację, że jeden z Członków naszej Spółdzielni podpisał umowę rezerwacyjną na sprzedaż swojego mieszkania za cenę około 2200 zł/m2, która jest o około 40% niższa od rynkowej wartości mieszkania. Jak się później okazało ulotkę firmy, z którą podpisał umowę, znalazł w skrzynce na listy, a przedstawiciel tej firmy wykorzystał jego niewiedzę co do aktualnych cen nieruchomości w Oświęcimiu. 

Pragniemy poinformować, że część firm i osób prywatnych oferujących odkup lokalu mieszkalnego próbuje wykorzystać nieświadomość właścicieli mieszkań proponując ceny znacznie poniżej rynkowej wartości mieszkania. Zarząd Spółdzielni doradza daleko idącą ostrożność przy podpisywaniu wszelkiego rodzaju umów rezerwacyjnych, czy przedwstępnych umów sprzedaży lokalu mieszkalnego. Zalecamy przed podpisaniem takiej umowy skonsultowanie jej zapisów oraz zaproponowanej ceny z notariuszem lub profesjonalną agencją nieruchomości. Dobrym sposobem na ustalenie orientacyjnej ceny sprzedaży jest też przejrzenie ogłoszeń sprzedaży innych mieszkań w Oświęcimiu na portalach internetowych.

Równocześnie przypominamy, że jeśli chcemy odstąpić od podpisanej wcześniej umowy przedwstępnej to najczęściej będziemy zobowiązaniu do zwrotu dwukrotności otrzymanego zadatku, a w przypadku transakcji dotyczących nieruchomości są to dziesiątki tysięcy złotych.

 


 Szanowni Państwo, pragniemy poinformować, że Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowił przyjąć Statut w nowym brzmieniu i wpisać w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestrze Przedsiębiorców. Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z treścią nowego Statutu Spółdzielni zamieszczonego w zakładce
„Przepisy prawne” Statut Spółdzielni”.                                                      

 
 

 

 
 
   
Interhead.pl