Strona Główna                 Aktualności                 Przetargi                 Komunikaty                 Wymiana liczników a konieczność weryfikacji wskazań                 opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi                 Ogłoszenia                 Archiwum Walnego Zgromadzenia Spółdzielni 2017 r.                 Archiwum Walnego Zgromadzenia Spółdzielni 2018 r.                 Archiwum Walnego Zgromadzenia Spółdzielni 2019 r.                 Archiwum Przetargów                 Archiwum Ogłoszeń                 Spółdzielnia                 Przepisy prawne                 Biuletyn MSM Budowlanka                 Walne Zgromadzenie 2020 r.                 Walne Zgromadzenie 2021                 Walne Zgromadzenie 2022                 Walne Zgromadzenie 2023                 Kontakt                 Mapa serwisu                 Pliki do pobrania                 Polityka prywatności MSM                 e-kartoteka

Wymiana liczników a konieczność weryfikacji wskazań

WYMIANA LICZNIKÓW A
KONIECZNOŚĆ WERYFIKACJI WSKAZAŃ!


Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami raz na 5 lat w każdym lokalu mieszkalnym przeprowadzana jest wymiana liczników wody. W jej trakcie podpisujecie Państwo protokół zawierający m.in. adres lokalu, nr seryjne nowego i starego wodomierza oraz odczyt wskazujący całkowite zużycie wody w okresie działania starego licznika. Przypominamy, że na podstawie tego odczytu oraz wskazań nowego licznika dokonywane jest, w terminach przewidzianych przez Regulamin rozliczania kosztów wody i odprowadzania ścieków w Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlanka” w Oświęcimiu, rozliczenie kosztów wody. Jednocześnie zwracamy Państwa uwagę na fakt, że w sytuacji, gdy wymiana wodomierzy nie odbywa się tuż przed rozliczeniem wody realizowanym przez służby księgowe Spółdzielni (czyli maj lub listopad), w odniesieniu do starego, zdemontowanego licznika nie ma możliwości wniesienia reklamacji w sprawie nieprawidłowego działania wodomierza przewidzianej w § 7 pkt. 3 Regulaminu. W związku z tym, celem uniknięcia ewentualnych nieporozumień, przypominamy o konieczności weryfikowania wskazań starego wodomierza z ostatnim rozliczeniem wody oraz niezwłocznego informowania Działu GZM i Księgowości Spółdzielni o ewentualnych rozbieżnościach.


 
   
Interhead.pl