Rada nadzorczaNOWY SKŁAD RADY NADZORCZEJ MSM „BUDOWLANKA” W OŚWIĘCIMIU

W KADENCJI 2018-2021

NR CZĘŚĆ WALNEGO ZGORMADZENIA

TEREN ZALICZANY DO DANEJ CZĘŚCI WALNEGO ZGROMADZENIA

IMIĘ I NAZWISKO CZŁONKA RADY NARDZORCZEJ W MSM „BUDOWLANKA” W OŚWIĘCIMIU

I

Zator;

ul. Wojska Polskiego

STEFAN BABIŃSKI

II

Oświęcim;
Osiedle Południe:

ul. Matejki, Tysiąclecia, Czarnieckiego, Olszewskiego, Budowlanych

DANUTA DADAK

III

Oświęcim;
Osiedle Północ:

ul. Chrobrego, Szpitalna, Staffa, Dąbrowskiego, Kasprowicza

KAZIMIERZ SZCZOTKA

IV

Oświęcim;
Osiedle Błonie:

ul. Nideckiego, Bałandy

MARIA SZOSTAK

JERZY JASICA

V

Oświęcim;
Osiedle Centrum:

ul. 3 Maja, Nojego

RYSZARD PIETROŃ

VI

Oświęcim;
Osiedle Zasole I:

ul. Powstańców Warszawy, Więźniów Oświęcimia, Garbarska, Osiedlowa, Obozowa

JADWIGA WANDOR

VII

Oświęcim;
Osiedle Zasole II:

ul. Orłowskiego, Szarych Szeregów, Polna

GRAŻYNA PIECHOWICZ-KNAŚ

MICHAŁ CHRZAN

VIII

Chełmek;

ul. Wojska Polskiego, Piłsudskiego, Powstańców Śląskich

JANINA ŁASKI

IX

Oświęcim;
Osiedle Fika i Stare Stawy:

ul. Fika, Sadowa,
11 Listopada, Nad Młynówką, Zagrodowa

BOŻENA GODAWA

 ZEBRANIE KONSTYTUUJĄCE NOWY SKŁAD RADY NADZORCZEJ
MSM „BUDOWLANKA” W OŚWIĘCIMIU

W związku ze zmianą składu osobowego w Radzie Nadzorczej MSM „Budowlanka” w Oświęcimiu, w dniu 2 września 2020 roku Członkowie tego Organu dokonali nowego podziału funkcji.

Poniżej przedstawiamy podział prac i funkcji w Radzie Nadzorczej:

Rada Nadzorcza MSM „Budowlanka” w Oświęcimiu

Funkcja w Radzie Nadzorczej

Imię i nazwisko

Prezydium Rady Nadzorczej

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Michał Chrzan

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Jadwiga Wandor

Sekretarz Rady Nadzorczej

Maria Szostak

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący

Janina Łaski

Zastępca Przewodniczącego

Grażyna Piechowicz - Knaś

Członek

Danuta Dadak

Członek

Bożena Godawa

Komisja GZM i Inwestycji

Przewodniczący

Kazimierz Szczotka

Członek

Stefan Babiński

Członek

Jerzy Jasica

Członek

Ryszard Pietroń

 SKŁAD RADY NADZORCZEJ MSM „BUDOWLANKA” W OŚWIĘCIMIU

W KADENCJI 2018-2021

Numer części Walnego Zgromadzenia

Teren zaliczany do danej części Walnego Zgromadzenia

Liczba mandatów

Imię i nazwisko Członka Rady Nadzorczej MSM „Budowlanka” w Oświęcimiu

I

Zator;

ul. Wojska Polskiego

1

Stefan Babiński

II

Oświęcim;
Osiedle Południe:

ul. Matejki, Tysiąclecia, Czarnieckiego, Olszewskiego, Budowlanych

1

Danuta Dadak

III

Oświęcim;

Osiedle Północ:

ul. Chrobrego, Szpitalna, Staffa, Dąbrowskiego, Kasprowicza

1

Kazimierz Szczotka

IV

Oświęcim;

Osiedle Błonie:

ul. Nideckiego, Bałandy

2

Maria Szostak

Jerzy Jasica

V

Oświęcim;

Osiedle Centrum:

Ul. 3 Maja, Nojego

1

Włodzimierz Góra

VI

Oświęcim;

Osiedle Zasole I:

ul. Powstańców Warszawy, Więźniów Oświęcimia, Garbarska, Osiedlowa, Obozowa

1

Jadwiga Wandor

VII

Oświęcim;

Osiedle Zasole II:

ul. Orłowskiego, Szarych Szeregów, Polna

2

Grażyna Piechowicz – Knaś

Michał Chrzan

VIII

Chełmek;

ul. Wojska Polskiego, Piłsudskiego, Powstańców Śląskich

1

Janina Łaski

IX

Oświęcim;

Osiedle Fika i Stare Stawy:

ul. Fika, Sadowa,
11 Listopada, Nad Młynówką, Zagrodowa

1

Bożena Godawa

 

 ZEBRANIE KONSTYTUUJĄCE RADY NADZORCZEJ
MSM „BUDOWLANKA” W OŚWIĘCIMIU

W dniu 21 czerwca 2018 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej MSM „Budowlanka” w Oświęcimiu w nowej kadencji (2018-2021). Nowo wybranym członkom RN gratulujemy  i liczymy na owocną współpracę na rzecz naszej Spółdzielni.

Poniżej przedstawiamy podział prac i funkcji w Radzie Nadzorczej:

Rada Nadzorcza MSM „Budowlanka” w Oświęcimiu

Funkcja w Radzie Nadzorczej

Imię i nazwisko

Prezydium Rady Nadzorczej

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Włodzimierz Góra

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Michał Chrzan

Sekretarz Rady Nadzorczej

Maria Szostak

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący

Janina Łaski

Zastępca Przewodniczącego

Grażyna Piechowicz - Knaś

Członek

Danuta Dadak

Członek

Bożena Godawa

Komisja GZM i Inwestycji

Przewodniczący

Kazimierz Szczotka

Zastępca Przewodniczącego

Jadwiga Wandor

Członek

Stefan Babiński

Członek

Jerzy Jasica

 
Interhead.pl
32-600 Oświęcim, Rynek Główny 3
tel./fax. 033-842-06-09, http://interhead.pl, e-mail:biuro@interhead.pl