Biuletyn Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej "BUDOWLANKA" w Oświęcimiu
Interhead.pl
32-600 Oświęcim, Rynek Główny 3
tel./fax. 033-842-06-09, http://interhead.pl, e-mail:biuro@interhead.pl