opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


W dniu 29 września Rada Miasta Oświęcim przyjęła uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 Poniżej przedstawiamy Państwu pismo Zastępcy Prezydenta Miasta Oświęcim Pana Andrzeja Bojarskiego, w którym przedstawione zostały zmiany wprowadzone w uchwale, a także ogólne zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. Zwracamy Państwa uwagę, że Urząd miasta Oświęcim planuje w przyszłym roku zakup aplikacji wychwytującej osoby nieujęte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. 

Pliki do pobrania:

- Plik ze Skanem dokumentu Urzędu Miasta 

- Plik ze skanem ogólnych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi Interhead.pl
32-600 Oświęcim, Rynek Główny 3
tel./fax. 033-842-06-09, http://interhead.pl, e-mail:biuro@interhead.pl