Komunikaty


WAŻNY KOMUNIKAT

Dotyczący zgłaszania awarii

 

Szanowni Państwo,

Niniejszym informujemy, że od 1 stycznia 2021 roku zgłoszenia awarii po godzinach pracy Spółdzielni oraz w dni wolne od pracy proszę kierować pod następujące numery telefonu: 696 080 391; 696 080 392; 696 080 399 lub 696 080 350.

Dotychczasowy nr 33 843 07 66 nie będzie już obsługiwany.

Wszelkie awarie występujące w naszych nieruchomościach proszę zgłaszać na nowe numery.

Zgłoszenia obsługiwane będą przez firmę Komes. Numery do obsługi interesantów w godzinach pracy Spółdzielni pozostają bez zmian.

 


Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność

Z dniem 1 stycznia 2019 roku wchodzi życie Ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Zgodnie z jej przepisami przekształcenie dotyczy wyłącznie gruntów zabudowanych budynkami  mieszkalnymi jednorodzinnymi lub budynkami wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne.

W naszej Spółdzielni wszystkie grunty mają uregulowany stan prawny. We wcześniejszych latach staraniami Zarządu, w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, przekształcono prawo użytkowania wieczystego wszystkich nieruchomości znajdujących się w zasobach naszej Spółdzielni i zabudowanych budynkami wielorodzinnymi  w prawo własności. Na chwilę obecną w użytkowaniu wieczystym pozostaje część gruntów pod budynkami użytkowymi, drogami, garażami lub terenami zielonymi.

W tej sytuacji nowe przepisy w naszej Spółdzielni nie spowodują żadnych zmian, a w szczególności nie będzie koniecznym ponoszenie przez Członków Spółdzielni opłaty za przekształcenie wynikającej z wchodzących w życie przepisów. Nie będzie również problemów ze sprzedażą mieszkań wynikających z aktualizacji wpisów w księgach wieczystych.Szanowni Państwo,

w dniach od 11 grudnia 2017 roku do 28 maja 2018 roku w naszej Spółdzielni , przeprowadzona została - lustracja pełna, działalności Spółdzielni za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2017 roku. Lustrację przeprowadził Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP. W zakładce „Pliki do pobrania” zamieszczamy plik stanowiący skan Listu polustracyjnego wydanego przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP. Zachęcamy do zapoznania się z tym dokumentem.
Interhead.pl
32-600 Oświęcim, Rynek Główny 3
tel./fax. 033-842-06-09, http://interhead.pl, e-mail:biuro@interhead.pl