Strona Główna                 Aktualności                 Spółdzielnia                 Przepisy prawne                 Biuletyn MSM Budowlanka                 Walne Zgromadzenie 2020 r.                 Kontakt                 Mapa serwisu                 Pliki do pobrania                 Polityka prywatności MSM                 e-kartoteka

Nowe blankiety książeczek opłat za użytkowanie lokali mieszkalnych

Począwszy od miesiąca 1-go lipca 2004r. w Naszej Sp-lni obowiązywać będą i w 2007r. dalej obowiązują nowe blankiety w książeczkach opłat z tytułu używania lokalu spółdzielczego. Zmiana wynika z wprowadzenia odrębnych numerów rachunków dla każdego użytkownika lokalu.
Nowe numery bankowe składają się z 26 cyfr , z których ostatnie 7 będzie indywidualnym nie powtarzalnym numerem nadanym każdemu użytkownikowi lokalu.
Każdy członek będzie miała osobny numer konta w rachunku bankowym prowadzonym przez Spółdzielnie.
Numer ten będzie identyfikował wpłaty, które za pomocą przekazów elektronicznych będą odnoszone na właściwy adres lokalu w komputerowej ewidencji czynszowej księgowości Spółdzielni.
Są to tzw. spersonalizowane książeczki opłat czynszowych, które zostaną doręczone wszystkim lokatorom w połowie czerwca 2004r.
Książeczek tych nie należy użyczać innym osobom ani spisywać numery kont.
Pozycje na blankiecie wypełniamy pismem odręcznym przy każdorazowych wpłatach , a w polu blankietu kwota , cyfry należy wypisywać pojedynczo w poszczególnych kratkach.
W poniższych przypadkach prosimy o kontakt z dz. księgowości Spółdzielni ( czynsze) telefon: 84-305-15, 84-306-69 wewn 43,34 ) pokój : 101,102 I-sze piętro ul.Bałandy 4d tj:
  • utraty ( np. zagubieniu) książeczki opłat po odbiór nowej książeczki
  • wnoszenia opłat za używanie lokali poprzez zlecenie zapłaty lub zlecenia stałe w celu uzyskania indywidualnego numeru rachunku opłat

Uwaga!

Stare wzory książeczek czynszowych nie będą obowiązywać od 01.07.2004r, a jedynie mogą być wykorzystane przy wpłatach bezpośrednio w kasie Spółdzielni.

 
   
Interhead.pl