Strona Główna                 Aktualności                 Spółdzielnia                 Przepisy prawne                 Biuletyn MSM Budowlanka                 Walne Zgromadzenie 2018                 Kontakt                 Mapa serwisu                 Pliki do pobrania

Mapa serwisu


- Budowlanka
          - Strona Główna
          - Aktualności
                    - Przetargi
                    - Komunikaty
                    - Ogłoszenia
                    - Archiwum Walnych Zgromadzeń Członków
                    - Archiwum Przetargów
                    - Archiwum Ogłoszeń
          - Spółdzielnia
                    - Rada nadzorcza
                    - Zarząd
                    - Nasze nieruchomości
                    - Gospodarka zasobami mieszkaniowymi
                    - Historia spółdzielni
                              - Spółdzielnia w liczbach
          - Przepisy prawne
                    - Zasady spółdzielcze
                    - Ustawy
                    - Regulaminy
                    - Statut Spółdzielni
          - Biuletyn MSM Budowlanka
                    -
          - Walne Zgromadzenie 2018
                    - Uchwały
                    - Sprawozdania
                              - Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
                              - Sprawozdanie z działalności Spółdzielni
                              - Sprawozdanie biegłego rewidenta
                              - Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
                              - Sprawozdanie z realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia
                    - Statut
                    - Regulamin Rady Nadzorczej
          - Kontakt
          - Mapa serwisu
          - Pliki do pobrania
 
   
Interhead.pl