Strona Główna                 Aktualności                 Spółdzielnia                 Przepisy prawne                 Biuletyn MSM Budowlanka                 Walne Zgromadzenie 2020 r.                 Walne Zgromadzenie 2021                 Zawiadomienie                 Harmonogram                 Sprawozdania                 Uchwały                 Pełnomocnictwo                 Karta zgłoszenia do RN                 Zbiorcze wyniki głosowań WZ 2021                 Walne Zgromadzenie 2022                 Walne Zgromadzenie 2023                 Walne Zgromadzenie 2024                 Kontakt                 Mapa serwisu                 Pliki do pobrania                 Polityka prywatności MSM                 e-kartoteka

Sprawozdania


Pliki do pobrania:

13 Omówienie uchwały w przedmiocie użytkowania wieczystego nieruchomści.pdf (Rozmiar: 455378 bajtów)
1 Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2019.pdf (Rozmiar: 2323560 bajtów)
2 Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Międzyzakładowe Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlanka za 2019 r..doc.xades (Rozmiar: 107892 bajtów)
3 Sprawozdanie_finansowe_za_2019.pdf (Rozmiar: 9373747 bajtów)
4 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2019.pdf (Rozmiar: 3698367 bajtów)
5 Sprawozdanie z działalności MSM Budowlanka za 2019.pdf (Rozmiar: 5962847 bajtów)
6 Załączniki do sprawozdania z działalności MSM Budowlanka za 2019.pdf (Rozmiar: 8921205 bajtów)
7 Sprawozdanie z realizacji uchwał za 2019r..pdf (Rozmiar: 579617 bajtów)
8 Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2020.pdf (Rozmiar: 1153618 bajtów)
9 SF 2020 1-sig.pdf (Rozmiar: 496693 bajtów)
Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlanka za 2020r. (plik 9 SF 2020 1-sig)
10 Sprawozdanie_finansowe_za_2020.pdf (Rozmiar: 7820328 bajtów)
11. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2020.pdf (Rozmiar: 3202093 bajtów)
12 sprawozdanie z działalności MSM Budowlanka za 2020.pdf (Rozmiar: 2565399 bajtów)


 
   
Interhead.pl