Strona Główna                 Aktualności                 Spółdzielnia                 Rada nadzorcza                 Zarząd                 Nasze nieruchomości                 Gospodarka zasobami mieszkaniowymi                 Historia spółdzielni                 Przepisy prawne                 Biuletyn MSM Budowlanka                 Kontakt                 Mapa serwisu                 Pliki do pobrania

Rada nadzorcza


 

Część

Adres budynków objętych częścią WZ

Nazwisko i Imię Członka Rady Nadzorczej MSM „Budowlanka” w Oświęcimiu

I

Osiedle Północ; ul. Chrobrego, Szpitalna, Staffa, Dąbrowskiego, Kasprowicza

Szczotka Kazimierz

II

Osiedle Błonie; ul. Nideckiego, Bałandy i członkowie oczekujący

Adamczyk Maria

Szostak Maria

III

Osiedle Centrum; ul. 3 Maja i Nojego

Żwawa Krystyna

IV

Osiedle Południe; ul. Matejki, Tysiąclecia, Czarnieckiego, Budowlanych i Olszewskiego

Lorek Teresa

V

Osiedle Zasole I; ul. Powstańców Warszawy, Więźniów Oświęcimia, Garbarska, Osiedlowa i Obozowa

Wandor Jadwiga

VI

Osiedle Zasole II; ul. Orłowskiego, Szarych Szeregów i Polna

Piechowicz-Knaś Grażyna

Szczygieł Elżbieta

VII

Chełmek – wszystkie bloki Spółdzielni

Drabik Marcin

VIII

Zator – wszystkie bloki Spółdzielni

Babiński Stefan

IX

Osiedla: Fika i Stare Stawy – wszystkie bloki Spółdzielni

od 1.07.2016r. Godawa Bożena

 

 

 

 

 Zebranie konstytuujące  Rady Nadzorczej Naszej Spółdzielni

 

W dniu 9-go czerwca 2015r. odbyło się pierwsze zebranie konstytuujące Rady Nadzorczej Międzyzakładowej  Spółdzielni Mieszkaniowej
„ Budowlanka” w Oświęcimiu.

Oto aktualny podział pracy i funkcji w Radzie Nadzorczej :

 

 

LP

Funkcja w Radzie Nadzorczej

Imię i nazwisko

1

Prezydium Rady Nadzorczej


 

Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Teresa Lorek

 

I –szy   Z-ca  przewodniczącego RN

Jerzy Majkut

 

Sekretarz Rady Nadzorczej 

Marcin Drabik

2

Komisja Rewizyjna


 

1.Przewodniczący Komisji

Krystyna Żwawa

2.Z-ca przewodn.  Komisji

Maria Adamczyk

 

3  Członek

Elżbieta Szczygieł

 

4  -//-

Grażyna Piechowicz- Knaś

3

Komisja GZM i Inwestycji


 

1 Przewodniczący Komisji

Kazimierz Szczotka

 

2 Z-ca przewodn.  Komisji

Maria Szostak

 

3   Członek

Stefan Babiński

 

4      -//-

Jadwiga Wandor

 

Gratulujemy nowo wybranym Członkom  Rady Nadzorczej i liczymy  na owocne rezultaty pracy  dla  dobra Naszej Spółdzielni.
Zebrania Rady Nadzorczej Naszej Spółdzielni

W związku z rezygnacją z dniem 30 czerwca 2016r. z funkcji członka Rady Nadzorczej – wiceprzewodniczącego, Pana Jerzego Majkut, w skład Rady Nadzorczej (zgodnie ze Statutem Spółdzielni) z dniem 01 lipca 2016r. weszła Pani Bożena Godawa. W dniu 15-go września 2016r. odbyło się zebranie Rady Nadzorczej MSM „Budowlanka” na którym dokonano wybory zastępcy przewodniczącego Rady Nadzorczej – Panią Marię Szostak, a 6-go października 2016r.

zebranie Rady Nadzorczej MSM „Budowlanka” wybrało Panią Bożenę Godawa do Komisji GZM i Inwestycji..

Oto aktualny podział pracy i funkcji w Radzie Nadzorczej:


LP

Funkcja w Radzie Nadzorczej

Imię i nazwisko

1

Prezydium Rady Nadzorczej


 

Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Teresa Lorek

 

I –szy   Z-ca  przewodniczącego RN

Maria Szostak

 

Sekretarz Rady Nadzorczej 

Marcin Drabik

2

Komisja Rewizyjna


 

1.Przewodniczący Komisji

Krystyna Żwawa


2.Z-ca przewodn.  Komisji

Maria Adamczyk

 

3  Członek

Elżbieta Szczygieł

 

4  -//-

Grażyna Piechowicz- Knaś

3

Komisja GZM i Inwestycji


 

1 Przewodniczący Komisji

Kazimierz Szczotka

 

2  Członek

Bożena Godawa

 

3   Członek

Stefan Babiński

 

4      -//-

Jadwiga WandorPliki do pobrania:

Regulamin Rady Nadzorczej.pdf (Rozmiar: 213278 bajtów)


 
   
Interhead.pl