Strona Główna                 Aktualności                 Spółdzielnia                 Rada nadzorcza                 Zarząd                 Nasze nieruchomości                 Gospodarka zasobami mieszkaniowymi                 Historia spółdzielni                 Przepisy prawne                 Biuletyn MSM Budowlanka                 Walne Zgromadzenie 2020 r.                 Kontakt                 Mapa serwisu                 Pliki do pobrania                 Polityka prywatności MSM                 e-kartoteka

Rada nadzorcza


NOWY SKŁAD RADY NADZORCZEJ MSM „BUDOWLANKA” W OŚWIĘCIMIU

W KADENCJI 2018-2021

NR CZĘŚĆ WALNEGO ZGORMADZENIA

TEREN ZALICZANY DO DANEJ CZĘŚCI WALNEGO ZGROMADZENIA

IMIĘ I NAZWISKO CZŁONKA RADY NARDZORCZEJ W MSM „BUDOWLANKA” W OŚWIĘCIMIU

I

Zator;

ul. Wojska Polskiego

STEFAN BABIŃSKI

II

Oświęcim;
Osiedle Południe:

ul. Matejki, Tysiąclecia, Czarnieckiego, Olszewskiego, Budowlanych

DANUTA DADAK

III

Oświęcim;
Osiedle Północ:

ul. Chrobrego, Szpitalna, Staffa, Dąbrowskiego, Kasprowicza

KAZIMIERZ SZCZOTKA

IV

Oświęcim;
Osiedle Błonie:

ul. Nideckiego, Bałandy

MARIA SZOSTAK

JERZY JASICA

V

Oświęcim;
Osiedle Centrum:

ul. 3 Maja, Nojego

RYSZARD PIETROŃ

VI

Oświęcim;
Osiedle Zasole I:

ul. Powstańców Warszawy, Więźniów Oświęcimia, Garbarska, Osiedlowa, Obozowa

JADWIGA WANDOR

VII

Oświęcim;
Osiedle Zasole II:

ul. Orłowskiego, Szarych Szeregów, Polna

GRAŻYNA PIECHOWICZ-KNAŚ

MICHAŁ CHRZAN

VIII

Chełmek;

ul. Wojska Polskiego, Piłsudskiego, Powstańców Śląskich

JANINA ŁASKI

IX

Oświęcim;
Osiedle Fika i Stare Stawy:

ul. Fika, Sadowa,
11 Listopada, Nad Młynówką, Zagrodowa

BOŻENA GODAWA

 ZEBRANIE KONSTYTUUJĄCE NOWY SKŁAD RADY NADZORCZEJ
MSM „BUDOWLANKA” W OŚWIĘCIMIU

W związku ze zmianą składu osobowego w Radzie Nadzorczej MSM „Budowlanka” w Oświęcimiu, w dniu 2 września 2020 roku Członkowie tego Organu dokonali nowego podziału funkcji.

Poniżej przedstawiamy podział prac i funkcji w Radzie Nadzorczej:

Rada Nadzorcza MSM „Budowlanka” w Oświęcimiu

Funkcja w Radzie Nadzorczej

Imię i nazwisko

Prezydium Rady Nadzorczej

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Michał Chrzan

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Jadwiga Wandor

Sekretarz Rady Nadzorczej

Maria Szostak

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący

Janina Łaski

Zastępca Przewodniczącego

Grażyna Piechowicz - Knaś

Członek

Danuta Dadak

Członek

Bożena Godawa

Komisja GZM i Inwestycji

Przewodniczący

Kazimierz Szczotka

Członek

Stefan Babiński

Członek

Jerzy Jasica

Członek

Ryszard Pietroń

 SKŁAD RADY NADZORCZEJ MSM „BUDOWLANKA” W OŚWIĘCIMIU

W KADENCJI 2018-2021

Numer części Walnego Zgromadzenia

Teren zaliczany do danej części Walnego Zgromadzenia

Liczba mandatów

Imię i nazwisko Członka Rady Nadzorczej MSM „Budowlanka” w Oświęcimiu

I

Zator;

ul. Wojska Polskiego

1

Stefan Babiński

II

Oświęcim;
Osiedle Południe:

ul. Matejki, Tysiąclecia, Czarnieckiego, Olszewskiego, Budowlanych

1

Danuta Dadak

III

Oświęcim;

Osiedle Północ:

ul. Chrobrego, Szpitalna, Staffa, Dąbrowskiego, Kasprowicza

1

Kazimierz Szczotka

IV

Oświęcim;

Osiedle Błonie:

ul. Nideckiego, Bałandy

2

Maria Szostak

Jerzy Jasica

V

Oświęcim;

Osiedle Centrum:

Ul. 3 Maja, Nojego

1

Włodzimierz Góra

VI

Oświęcim;

Osiedle Zasole I:

ul. Powstańców Warszawy, Więźniów Oświęcimia, Garbarska, Osiedlowa, Obozowa

1

Jadwiga Wandor

VII

Oświęcim;

Osiedle Zasole II:

ul. Orłowskiego, Szarych Szeregów, Polna

2

Grażyna Piechowicz – Knaś

Michał Chrzan

VIII

Chełmek;

ul. Wojska Polskiego, Piłsudskiego, Powstańców Śląskich

1

Janina Łaski

IX

Oświęcim;

Osiedle Fika i Stare Stawy:

ul. Fika, Sadowa,
11 Listopada, Nad Młynówką, Zagrodowa

1

Bożena Godawa

 

 ZEBRANIE KONSTYTUUJĄCE RADY NADZORCZEJ
MSM „BUDOWLANKA” W OŚWIĘCIMIU

W dniu 21 czerwca 2018 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej MSM „Budowlanka” w Oświęcimiu w nowej kadencji (2018-2021). Nowo wybranym członkom RN gratulujemy  i liczymy na owocną współpracę na rzecz naszej Spółdzielni.

Poniżej przedstawiamy podział prac i funkcji w Radzie Nadzorczej:

Rada Nadzorcza MSM „Budowlanka” w Oświęcimiu

Funkcja w Radzie Nadzorczej

Imię i nazwisko

Prezydium Rady Nadzorczej

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Włodzimierz Góra

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Michał Chrzan

Sekretarz Rady Nadzorczej

Maria Szostak

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący

Janina Łaski

Zastępca Przewodniczącego

Grażyna Piechowicz - Knaś

Członek

Danuta Dadak

Członek

Bożena Godawa

Komisja GZM i Inwestycji

Przewodniczący

Kazimierz Szczotka

Zastępca Przewodniczącego

Jadwiga Wandor

Członek

Stefan Babiński

Członek

Jerzy Jasica

 
 
   
Interhead.pl