Strona Główna                 Aktualności                 Przetargi                 Komunikaty                 Wymiana liczników a konieczność weryfikacji wskazań                 opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi                 Ogłoszenia                 Archiwum Walnego Zgromadzenia Spółdzielni 2017 r.                 Archiwum Walnego Zgromadzenia Spółdzielni 2018 r.                 Archiwum Walnego Zgromadzenia Spółdzielni 2019 r.                 Archiwum Przetargów                 Archiwum Ogłoszeń                 Spółdzielnia                 Przepisy prawne                 Biuletyn MSM Budowlanka                 Walne Zgromadzenie 2020 r.                 Walne Zgromadzenie 2021                 Walne Zgromadzenie 2022                 Walne Zgromadzenie 2023                 Walne Zgromadzenie 2024                 Kontakt                 Mapa serwisu                 Pliki do pobrania                 Polityka prywatności MSM                 e-kartoteka

Komunikaty

WAŻNY KOMUNIKAT

Dotyczący zgłaszania awarii

 

Szanowni Państwo,

Niniejszym informujemy, że od 1 stycznia 2021 roku zgłoszenia awarii po godzinach pracy Spółdzielni oraz w dni wolne od pracy proszę kierować pod następujące numery telefonu: 696 080 391; 696 080 392; 696 080 399 lub 696 080 350.

Dotychczasowy nr 33 843 07 66 nie będzie już obsługiwany.

Wszelkie awarie występujące w naszych nieruchomościach proszę zgłaszać na nowe numery.

Zgłoszenia obsługiwane będą przez firmę Komes. Numery do obsługi interesantów w godzinach pracy Spółdzielni pozostają bez zmian.

 


Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność

Z dniem 1 stycznia 2019 roku wchodzi życie Ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Zgodnie z jej przepisami przekształcenie dotyczy wyłącznie gruntów zabudowanych budynkami  mieszkalnymi jednorodzinnymi lub budynkami wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne.

W naszej Spółdzielni wszystkie grunty mają uregulowany stan prawny. We wcześniejszych latach staraniami Zarządu, w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, przekształcono prawo użytkowania wieczystego wszystkich nieruchomości znajdujących się w zasobach naszej Spółdzielni i zabudowanych budynkami wielorodzinnymi  w prawo własności. Na chwilę obecną w użytkowaniu wieczystym pozostaje część gruntów pod budynkami użytkowymi, drogami, garażami lub terenami zielonymi.

W tej sytuacji nowe przepisy w naszej Spółdzielni nie spowodują żadnych zmian, a w szczególności nie będzie koniecznym ponoszenie przez Członków Spółdzielni opłaty za przekształcenie wynikającej z wchodzących w życie przepisów. Nie będzie również problemów ze sprzedażą mieszkań wynikających z aktualizacji wpisów w księgach wieczystych.Szanowni Państwo,

w dniach od 11 grudnia 2017 roku do 28 maja 2018 roku w naszej Spółdzielni , przeprowadzona została - lustracja pełna, działalności Spółdzielni za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2017 roku. Lustrację przeprowadził Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP. W zakładce „Pliki do pobrania” zamieszczamy plik stanowiący skan Listu polustracyjnego wydanego przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP. Zachęcamy do zapoznania się z tym dokumentem.
 
   
Interhead.pl