Strona Główna                 Aktualności                 Spółdzielnia                 Rada nadzorcza                 Zarząd                 Nasze nieruchomości                 Gospodarka zasobami mieszkaniowymi                 Historia spółdzielni                 Spółdzielnia w liczbach                 Przepisy prawne                 Biuletyn MSM Budowlanka                 Walne Zgromadzenie 2020 r.                 Kontakt                 Mapa serwisu                 Pliki do pobrania                 Polityka prywatności MSM                 e-kartoteka

Historia spółdzielni


Pierwszą spółdzielnią mieszkaniową w Oświęcimiu była "Przyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Chemik" przy ZCHO Oświęcim, która powstała w II-gim półroczu 1959r.
Wiosna 1960 roku na bazie Przedsiębiorstwa Budowlanego Oświęcim (PBO) została zorganizowana druga spółdzielnia o nazwie Przyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Budowlanka".

Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Budowlanka" powstała w dniu 23.11.1960r. z połączenia się dwóch w/w spółdzielni . Połączenie się tych dwóch Sp-lni było poprzedzone Walnymi Zgromadzeniami ( każdej Sp-lni oddzielnie) na których wyrażono wole ich połączenia . Powstała nowa Spółdzielni została zarejestrowana w dniu 28.11.961r. w Sądzie Powiatowym w Wadowicach . Z chwilą połączenia Spółdzielnia liczyła 179 członków i administrowała dwoma budynkami
- ul. Chrobrego 7
- ul. Tysiąclecia 29-33

Od chwili powstania nowej spółdzielni zaznaczył się jej znaczny rozwój. W 1961 roku otrzymano budynek przy ul. Matejki 1-5 oraz rozpoczęto budowę trzech budynków przy ul. Staffa 1-5,6-10, 7-9 łącznie o 130 mieszkaniach., które oddano do eksploatacji w 1962r. Kolejne budynki nowej Spółdzielni oddane do eksploatacji w latach 60-tych to budynki przy:

- ul. Kasprowicza 10-16
- ul. Budowlanych 37-41, 1-5,15-23
- ul. Czarnieckiego 12-20
- ul. Tysiąclecia 55-65

Pod koniec lat 60-tych prowadzona była działalność inwestycyjna na osiedlu Błonie , także na koniec grudnia 1969r. Spółdzielnia administrowała 15�toma budynkami o łącznej powierzchni 32 380,50 m2 .

W latach 70-tych kontynuowano działalność inwestycyjną w zakresie wielorodzinnego budownictwa mieszkaniowego na osiedlu Fika , Chełmek, Centrum , Zasole, Zator , Brzeszcze i dokończono zadanie inwestycyjne na osiedlu Błonie. Na dzień 31.12.1979r. spółdzielnia administrowała już 72 mieszkalnymi budynkami wielorodzinnymi. Należy dodać , że w 1976r. w wyniku rejonizacji Zarządów Wojewódzkich CZSBM ( tworzenia nowych województw) spółdzielnia przekazała na rzecz Pszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej swoje zasoby mieszkaniowe w Brzeszczach otrzymując od Chrzanowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej wybudowane zasoby mieszkaniowe w Chełmku.

W latach 80-tych kontynuowano działalność inwestycyjną w zakresie wielorodzinnego budownictwa mieszkaniowego na osiedlach Zasole, Chełmku , w Oświęcimiu przy ul. Szpitalnej 96-104,108-118 , ul. Olszewskiego 2b . Pod koniec lat 80-tych rozpoczęto działalność inwestycyjną w zakresie wielorodzinnego budownictwa mieszkaniowego na osiedlu Stare Stawy i budynek przy ul. Woj. Polskiego 11 a-e w Zatorze . Działania te kontynuowano z początkiem lat 90-tych. Należy nadmienić ,że działalność inwestycyjną w zakresie wielorodzinnego budownictwa mieszkaniowego prowadzona była kompleksowo i obejmowała również obiekty infrastruktury towarzyszącej ( sieci wod-kan, cieplne, elektryczne , kotłownie lokalne etc) , które zostały później przekazane przyszłym jej użytkownikom .
Niektórymi obiektami w zakresie infrastruktury Spółdzielnia zarządzała i zarządza do chwili obecnej . Dotyczy to dostaw ciepła do osiedli Fika , Błonie , SDE, Zator. części Chełmka oraz hydroforni na osiedlu Centrum i Zasola.

Z początkiem lat 90-tych wskutek działań inwestycyjnych Spółdzielni wszystkie w/w lokalne kotłownie konwencjonalne (na węgiel-miał) zostały zastąpione wymiennikowniami ,a na osiedlu Zator wybudowano kotłownie gazową . Działania te polepszyły ekonomikę ( obniżkę kosztów dostaw ciepła) i warunki ekologiczne - środowiska dostaw ciepła dla tych osiedli.

Początek nowego stulecia Spółdzielnia przywitała w nowej siedzibie na ulicy Bałandy 1. Inwestycja pozwalająca na przeniesienie siedziby, z jednej strony dała korzyść mieszkańców zapewniając im brak negatywnych skutków wynikających z umiejscowienia siedziby Zarządu w bloku mieszkalnym . A ponadto przedmiotowa inwestycja pozwoliła na odzyskanie na cele mieszkaniowe dwóch kondygnacji mieszkalnych.
 
   
Interhead.pl